ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

  • ഫൈബർഗ്ലാസ് AGM ബാറ്ററി സെപ്പറേറ്റർ

    ഫൈബർഗ്ലാസ് AGM ബാറ്ററി സെപ്പറേറ്റർ

    മൈക്രോ ഗ്ലാസ് ഫൈബറിൽ (0.4-3um വ്യാസം) നിർമ്മിച്ച ഒരു തരം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സാമഗ്രിയാണ് എജിഎം സെപ്പറേറ്റർ.ഇത് വെളുത്തതും നിരുപദ്രവകരവും രുചിയില്ലായ്മയും മൂല്യ നിയന്ത്രിത ലെഡ്-ആസിഡ് ബാറ്ററികളിൽ (VRLA ബാറ്ററികൾ) പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു.6000T വാർഷിക ഉൽപ്പാദനമുള്ള നാല് വിപുലമായ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.