ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ബയാക്സിയൽ ഫാബ്രിക് 0°90°

ഹൃസ്വ വിവരണം:

1.റോവിങ്ങിന്റെ രണ്ട് പാളികൾ (550g/㎡-1250g/㎡) +0°/90°-ൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു
2. അരിഞ്ഞ ഇഴകളുടെ ഒരു പാളി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ (0g/㎡-500g/㎡)
3. ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിലും ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഭാഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

ബയാക്സിയൽ ഫാബ്രിക് -(0°/ 90°)
ബയാക്സിയൽ ഫാബ്രിക് -(0°/ 90°)
റോവിങ്ങിന്റെ രണ്ട് പാളികൾ (550g/㎡-1250g/㎡)
കൂടെയോ അല്ലാതെയോ +0°/90° എന്നതിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു
അരിഞ്ഞ ഇഴകളുടെ ഒരു പാളി (0g/㎡-500g/㎡).
ബയാക്സിയൽ കോംബോ മാറ്റിന് പരമാവധി 100 ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട്.
yutrtyi

ഘടന

hfgdjhg

അപേക്ഷ
ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിലും ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഭാഗങ്ങളിലും ബിയാക്സിയൽ കോംബോ മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

21332 (3)

ഉൽപ്പന്ന ലിസ്റ്റ്

ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ

അമിത സാന്ദ്രത

0° റോവിംഗ് സാന്ദ്രത

90° റോവിംഗ് സാന്ദ്രത

ചോപ്പ് സാന്ദ്രത

പോളിസ്റ്റർ നൂൽ സാന്ദ്രത

(g/m2)

(g/m2)

(g/m2)

(g/m2)

(g/m2)

BH-LTMC1603

671.74

303.8

247.96

101.62

18.36

BH-LTMC1608

844.76

303.8

247.96

274.64

18.36

BH-LTMC1808

903.8

303.8

307

274.64

18.36

BH-LTMC1810

934031

303.8

307

305.15

18.36

BH-LTMC1815

1086.89

303.8

307

457.73

18.36

BH-LTMC2408

1101.04

405.66

401.46

274.64

19.28

BH-LTMC2415

1284.13

405.66

401.46

457.73

19.28

BH-LTMC3205

1272.69

607.6

491.86

152.58

20.65

BH-LTMC3205-HS

1388.43

607.6

607.6

152.58

20.65

BH-LTMC3208

1394.75

607.6

491.86

274.64

20.65

BH-LTMC3610

1541

607.6

607.6

305.15

20.65

BH-LTMC3615

1693.58

607.6

607.6

457.73

20.65

BH-LTMC1800

629.16

303.8

307

18.36

BH-LTC2400

826.4

405.66

401.46

19.28

BH-LTC3600

1235.85

607.6

607.6

20.65

BH-UDL450

479.14

405.66

55.12

18.36

BH-UDL500

490.85

405.66

66.83

18.36

BH-UDL600

608.9

566.92

23.62

18.36

BH-UDL1200

1207.34

1133.86

55.12

18.36

BH-UDLM1250

1258.98

1133.86

55.12

50

20

BH-UDLM1300

1338.68

1215.2

55.12

50

18.36


  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക